Dataskyddsförordningen, GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR

 

Bakgrund

Från och med 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Förordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL).

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna inhämtas från din registrering som sökande/hyresgäst. Inhämtas även från gällande hyreskontrakt.

Så använder Hässlehem dina personuppgifter

Hässlehem AB behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din intresseanmälan. Din profil används för att vi på enklaste sätt ska kunna eventuellt erbjuda dig lägenhet. Som hyresgäst hos oss behandlas dina personuppgifter i vårt administrativa datorprogram Vitec för exempelvis hyresavisering, felanmälningar men också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information. När du väljer att avregistrera din intresseanmälan gallras dina personuppgifter bort från våra system.  Summerat behandlas dina personuppgifter hos oss när bostad söks, när hyresförhållandet börjar, pågår.

Vilka personuppgifter sparas?

Dina personuppgifter används för identifiering och handläggning av ditt ärende. Hässlehem AB kommer inte att spara fler uppgifter än nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende.

Vem kan se dina personuppgifter?

Det är endast de medarbetare på Hässlehem som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter som har behörighet att ta del av dina personuppgifter.

Så länge lagras dina personuppgifter

Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen.

 

Här kan du även läsa mer angående GDPR

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/gdpr-pa-fem-minuter

 

Har du frågor om Hässlehems arbete med GDPR?

 

Då är du välkommen att kontakta:

Hässlehem 0451 – 38 46 40

Calle Alm, Informationssäkerhetsansvarig

dataskyddsombud@hassleholm.se