Grafisk profil

 

Vår logotyp

Hässlehems logotyp ska spegla vår devis ”Tryggt & trivsamt”. Logotypen ska förmedla vår identitet och våra kärnvärden. Till logotypen har vi ett dekorelement i form av en liten stad. Staden är ett komplement till logotypen och används för att förstärka den samma.


Grafisk profil

I Hässlehems grafiska profil finns beskrivet hur logotyp, dekorelement och färger ska användas.
Reglerna ska underlätta att utforma information på rätt sätt enligt Hässlehems profil.
Nedan finns den grafiska profilen för nedladdning. Om du vill använda vår logotyp ska du kontakta oss.