Frågor och svar- hyressättning

Vad är syftet med den nya hyressättningsmodellen?
Syftet med den nya modellen är att du som hyresgäst ska betala rätt hyra för din lägenhet genom att hyran sätts utifrån de fyra faktorerna lägenhetens storlek, lägenhetens standard, fastighetens standard samt bostadsområde och läge. Ytterligare ett syfte är att stärka hyresrätten genom att bland annat återspegla hyresgästerna värderingar i hyressättningen.

Varför införs den nya hyressättningsmodellen?
När vi genom en enkätundersökning har frågat invånarna i Hässleholms kommun vad som ska påverka hyrorna har de svarat att lägenheter med högre standard och på bästa läge ska ha högre hyra än lägenheter med lägre standard utanför tätorten. Så ser det inte ut idag och därför ser vi över och omfördelar hyrorna.

Vem är det som står bakom införandet av den nya modellen?
Initiativet till modellen kommer från en nationell uppgörelse mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag (där Hässlehem ingår) och Fastighetsägarna.

Är den nya hyressättningsmodellen bara ett sätt att höja hyran?
Modellen höjer inte den totala hyresnivån utan omfördelar bara hyrorna mellan lägenheterna så att hyrorna bättre stämmer med den storlek, standard, läge och som varje lägenhet och fastighet har.

Vilka faktorer ska påverka hyran?
Hyressättningsmodellen utgår från fyra faktorer som människor i allmänhet tycker ska påverka hyrorna. Lägenhetens storlek, lägenhetens standard, fastighetens standard samt bostadsområde och läge är det som numera avgör hyressättningen.

Vem bestämmer vad olika faktorer ska vara värda?
Hässlehem och Fastighetsägarna Syd har genomfört undersökningar med invånare i kommunen för att ta reda på vad den allmänna uppfattningen är om vad som ska påverka hyrorna. Vi har även studerat hur andra städers hyressättningsmodeller är uppbyggda. Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi sedan fastställt faktorernas värde.

Sänker modellen hyrorna någonstans?
När modellen visar att en lägenhet har för hög hyra i jämförelse med lägenhetens storlek, lägenhetens standard, fastighetens standard samt bostadsområde och läge justerar vi inte hyran med en gång. I de fall hyran har varit för hög fryser vi den lägenhetens hyra tills modellen visar att hyran speglar de fyra faktorerna.

Höjer modellen hyrorna någonstans?
När modellen visar att en lägenhet har för hög låg hyra i jämförelse med lägenhetens storlek, lägenhetens standard, fastighetens standard samt bostadsområde och läge justerar vi inte hyran med en gång. Istället fasar vi in höjningen över en längre period.

Vad blir bättre med den nya hyressättningsmodellen?
Det blir ett mer enhetligt och transparent system över vad som påverkar hyressättningen. När en lägenhet värderas utifrån faktorerna storlek, läge, standard på fastighet och bostadsområde samt läge ger det i sin tur människor möjlighet att själva välja vad de vill prioritera. Exempelvis ger lägre standard på kök och badrum lägre hyra medan en lägenhet med hög standard eller ett läge med utsikt ger högre hyra.

Varför har inte alla i mitt hus fått samma höjning?
När vi värderar lägenheterna efter den nya modellens parametrar upptäcker vi att en del lägenheter har för låg hyra i jämförelse med standard och läge. För att närma oss den nya värderingens hyra höjer vi dessa lägenheter lite mer.

Vad händer om min hyra går upp så mycket att jag inte har råd att bo kvar?
De allra flesta hyror kommer inte att höjas dramatiskt. Om du bor i en lägenhet vars hyra idag är för låg utifrån faktorerna lägenhetens storlek, lägenhetens standard, fastighetens standard samt bostadsområde och läge kommer höjningen att fasas in över tid.

Hur bedöms min lägenhet?
Det är olika parametrar som avgör hyran, främst storlek och standard på din lägenhet. Ett kök med äldre standard med låg höjd på arbetsyta med enbart kyl med frysfack och spis med plattor värderas lägre än ett kök med dagens standard med dubbelkyl/frys och keramik/glashäll med varmluftsugn. Att ha tillgång till balkong eller uteplats har också betydelse.

Hur bedöms fastigheten som jag bor i?
Din hyra påverkas av hur fastigheten är byggd. Här spelar exempelvis ljud, ljus, luft, el och värme in. Är fastigheten lyhörd? Vilken typ av fönster finns? Nyproducerade lägenheter med treglasfönster ger till exempel högre poäng en än äldre fastighet där ljud från grannar och trafik hörs mer.

Vad blir min slutliga hyra när hela hyressättningsmodellen är införd?
Hässlehem har valt att införa den nya hyressättningsmodellen över en längre period, dvs. över flera års tid. Därför kan vi inte säga vad din slutliga hyra blir eftersom alla faktorer ska räknas med under en längre tid samtidigt som vi har den årliga procentuella hyreshöjningen som spelar in.

Den årliga procentuella höjningen baseras på prisutvecklingen i samhället. Beroende på hur den allmänna prisutvecklingen ser ut anpassar vi infasningen av hyresmodellen för att, i samråd med Hyresgästföreningen, se till att inga hyresgäster drabbas av alltför kraftiga höjningar.

Eftersom vi inte kan förutse hur prisutvecklingen kommer att se ut från år till år kan vi därför inte heller säga hur många år införandet av den nya modellen kommer att ta. Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi därför gjort valet att inte se till vad den slutliga hyran ska bli när hela modellen är införd. Istället har vi valt att säkerställa att alla hyresgäster har en jämn och rimlig hyreshöjning.

Vad gör jag om jag misstänker att hyran i min lägenhet har blivit fel?
Om du känner att något har blivit fel med din hyra ska du kontakta Bobutiken så att vi kan rätta till eventuella felaktigheter. Du når oss på tel. 0451-38 46 40 eller via e-post: bobutiken@hasslehem.se.

Jag har kallt och dragigt i min lägenhet, räknas det som lägre standard?
En kall och dragig lägenhet är i första hand en brist som ska åtgärdas, då ska du göra en serviceanmälan till oss via webben. Men om det är så att du bor i ett gammalt och sämre isolerat hus med enklare fönster kommer det huset att ha en lägre hyresnivå än ett modernt hus.


Har du en fråga som inte finns med på den här sidan? Hör av dig till bobutiken@hasslehem.se