Om du ska flytta

När du ska flytta är det många saker att tänka på, bland annat uppsägning av lägenhet, visning för ny hyresgäst och flyttstädning. Nedan har vi samlat information som kan vara viktig för dig att veta om du ska flytta.

Säg upp ditt kontrakt


När du ska säga upp ditt hyresavtal måste du göra det skriftligt. Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader räknat från det nästkommande månadsskiftet när du säger upp din lägenhet. Om du säger upp din lägenhet den 21 april börjar uppsägningen att gälla från och med den 1 maj. Avtalet upphör då att gälla tre månader framåt; den 31 juli. Glöm inte att säga upp avtal för garage eller bilplats i samband med detta.
Om en hyresgäst avlider har dödsboet rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid (innevarande månad räknas inte).

Visning av lägenhet


När du har sagt upp din lägenhet lägger vi ut den som ledig lägenhet här på hemsidan. Enligt hyreslagen är du skyldig att visa lägenheten för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. De tar kontakt med dig för att komma överens om en lämplig tid för visning.

Flyttstädning


När du flyttar tar du med dig alla dina tillhörigheter som du har haft i lägenhet, förråd och eventuell balkong/uteplats samt garage. Efter att du har tömt din lägenhet och de andra utrymmena ska du flyttstäda. Lägenheten ska vara ren och fräsch så att nästa hyresgäst kan flytta in utan ytterligare städning. Senast klockan 10.00 på dagen då ditt hyreskontrakt upphör ska lägenheten vara godkänd enligt städning och avflyttningsbesiktning. När du lämnar in din skriftliga uppsägning får du en checklista som du kan följa vid städningen.

Din lägenhet ska besiktigas


Senast två veckor före att du ska flytta ska du ha bokat tid för besiktning av din lägenhet. Du gör detta genom att kontakta Bobutiken. Om du bor på Gärdesvägen eller Trebackalånggatan i Hässleholm ska du kontakta fastighetsskötarna på
tel. 0735-10 86 40 (telefontid måndag och torsdag kl. 07.00-09.00) för att boka besiktningstid. Vid besiktningen ska lägenheten vara helt tömd och urstädad. Om den inte är det blir du debiterad en avgift utifrån SABO:s riktlinjer för tömning, magasinering och städning.

Vid besiktningen bör du eller ett ombud medverka. Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet, även om du inte kan närvara. All utrustning som tillhör lägenheten såsom dörrar, hatthyllor och gardinbeslag ska finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du har fått bruksanvisningar för lägenhetsutrustning, exempelvis för spis, mikrovågsugn, kyl och frys, ska du lämna kvar dem till nästkommande hyresgäst. Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten blir du ersättningsskyldig. Tänk på att lägenhetsförråd och garage ska vara tömda och urstädade, även om du inte har använt utrymmena.

Lås och nycklar


När du flyttar ska du lämna tillbaka samtliga nycklar. Du lämnar nycklarna i samband med avflyttningsbesiktningen. Om nycklarna inte lämnas in i tid blir du skyldig att betala kostnaden för byte av låscylinder.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post ska du beställa det hos Svensk Adressändring via deras hemsida eller på tel 020-979899.

 

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

 

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.”

 

Flytt av el, bredband och telefon


Tänk på att teckna ett elabonnemang på din nya adress. Kom även ihåg att flytta ditt internetabonnemang och eventuellt telefonabonnemang. Kontakta dina leverantörer för att göra detta.

Hemförsäkring


Det är viktigt att du ändrar din hemförsäkring så att den gäller för din nya bostad. Kontakta ett försäkringsbolag för mer information.