Organisation och styrelse

Vår organisation

Hässlehem är ett kommunalt bostadsbolag som ägs av Hässleholms kommun. Hässlehem har 27 anställda inom områdena ledning, förvaltning, kundservice, ekonomi och kommunikation.

 


Vår styrelse

Carl-Erik Littke (L), ordförande

Bengt Andersson (S), Vise ordförande

Karin Nilsson (M), ledamot

Annelie Cederberg (S), ledamot

Gisela Beckman (C), ledamot

Ulf Berggren (Sd), ledamot

Hanna Sjöstrand (Sd), ledamot