Organisation och styrelse

Vår organisation

Hässlehem är ett kommunalt bostadsbolag som ägs av Hässleholms kommun. Hässlehem har 27 anställda inom områdena ledning, förvaltning, kundservice, ekonomi och kommunikation.

 


Vår styrelse

Carl-Erik Littke (L), ordförande

Ulf Berggren (Sd), vice ordförande

Annika Sandberg (V), ledamot

Torsten Nilsson (M), ledamot

Carina Westerlund (S), ledamot

Beng Andersson (S), ledamot

Ronny Ebbesson (Mp), ledamot

Jerry Andersson (Sd), ledamot