Hässlehem i samarbete med Natur och Miljöboken.

Hässlehem har medverkat till utgivningen av Natur & Miljöboken  och där med hjälper eleverna i lärande för hållbar utveckling.

Hässlehem jobbar aktivt med miljöfrågor på olika sätt och har genom detta ett nära samarbete med Natur- och miljö boken som tar fram fina utbildnings-och handledarmaterial som elever i klass 4-6 får jobba med.

I våras besökte Birgitta Andersson på Hässlehem tillsammans med Marie Kaliff från bokförlaget klass 5A och 5B på Grönängsskolan. Vi hade ett par härliga timmar tillsammans med klassläraren Benita Toxi som gjort ett fantastiskt jobb tillsammans med sina elever när det gäller miljöfrågor, det var så härligt att få uppleva deras engagemang och kunskap kring detta ämne.