Hyra och hyresätting

Hyran

Genom att du betalar din hyra varje månad ser vi till att du har ett tryggt och trivsamt boende. Vi underhåller fastigheten och utemiljön, ser till att du har fungerande kyl, frys och spis med mera. Om någonting inte fungerar i din lägenhet finns vi till för att hjälpa dig!

Hässlehems verksamhet bygger på intäkter från hyrorna. Största delen av intäkterna går till underhåll som exempelvis målning, takbyten, fasadrenovering samt driftskostnader som el, värme, vatten och sophämtning.

Hyressättning

Tillsammans med Hyresgästföreningen, som företräder dig som hyresgäst, förhandlas hyrorna för Hässlehems lägenheter fram. Från och med den 1 januari 2016 har Hässlehem en ny hyressättningsmodell. Den nya modellen har tagits fram i samarbete med Fastighetsägarna Syd och Hyresgästföreningen. Den nya modellen ska ge en mer enhetlig och transparent hyressättning.

Syftet med modellen är att du som hyresgäst ska betala rätt hyra för din lägenhet. Det innebär att hyran sätts utifrån olika egenskaper och kvaliteter i fastigheten och lägenheten, samt det geografiska läget.

Tidigare har en fastighets byggnadsår haft stor betydelse för hyresnivån. Detta har medfört att två identiska fastigheter, med samma standard och läge, har olika hyresnivåer beroende på när husen är byggda. Orimliga skillnader i hyror har aldrig jämnats ut eftersom hyreshöjningarna har varit de samma över hela fastighetsbeståndet. Med den nya hyressättningsmodellen ska faktorer som lägenhetens storlek och standard, fastighetens standard samt bostadsområdet och dess läge avgöra hyresnivån.

Den nya hyressättningsmodellen är alltså inte ett sätt att höja hyran, utan ett sätt att omfördela hyrorna så att du som hyresgäst betalar rätt hyra för din lägenhet i jämförelse med andra lägenheter.

Införandet av modellen kommer att ske successivt under ett antal år.

Fyra faktorer styr hyressättningen

Hyressättningen utgår från de fyra följande faktorerna:

Lägenhetens storlek: storleken på lägenheten, dvs. hur många kvadratmeter den är på, har störst betydelse vid bedömning av hyran.

Lägenhetens standard: med standard i lägenheten menas köksstandard, badrumsstandard, golvbeläggningar samt eventuell tillgång till balkong och uteplats. Vid lägenhetsbedömningen har vi tagit hänsyn till de lägenheter där hyresgästerna själva betalar för uppvärmningen, dvs. kallhyra.

Fastighetens standard: här bedöms den tekniska kvaliteten för fastigheten, dvs. utemiljö, tvättmöjligheter, trygghet samt förrådsutrymme. Typen av hus är också en avgörande faktor. Exempelvis har ett radhus högre värde än en lägenhet i ett flerbostadshus.

Bostadsområde och läge: området som fastigheten ligger i samt det områdets attraktivitet värderas och har betydelse för hyressättningen. Det geografiska lägets betydelse har undersökts genom en enkätundersökning som invånare i Hässleholms kommun har fått besvara.

Vill du veta mer? Klicka här för att läsa de vanligaste frågorna och svaren om den nya hyressättningsmodellen.

.