Hyreshöjning 2019

Hyreshöjningen för 2019 är nu klar.

Från och med den 1 januari kommer hyrorna i genomsnitt att höjas med 1,35%.

Hyressättningsmodellen innebär att hyran beräknas utifrån olika egenskaper i fastigheten och lägenheten.

Detta innebär att lägenheter i samma fastighet kan få olika höjning beroende på olika storlekar och standard.