Miljö

Vi på Hässlehem bryr oss mycket om klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar ständigt med förbättringar och insatser för att vår miljö och vårt klimat ska ta så lite skada som möjligt av det vi gör. Vårt miljöarbete ska gå hand i hand med ett bra boende, därför är en av våra målsättningar hållbarhet och bra komfort för våra hyresgäster.

Skåneinitiativet


Hässlehem är med i Skåneinitiativet som drivs av SABO. Initiativet innebär att Hässlehems energiförbrukning ska minska med 20 % under perioden 2007-2016. Sedan 2007 har vår värmeförbrukning gått ned med 14 %, elförbrukningen med 9 % och förbrukningen av vatten med 19 %. Minskningen är en följd av byte till snålspolande kranar, duschblandare samt att vi har bytt ut trapphusbelysning i vissa fastigheter till närvarostyrd belysning.

På flera av våra områden har vi numera LED-lampor i ytterbelysningen. En LED-lampa har stark belysning, vilket ökar tryggheten och trivseln i bostadsområdet samtidigt som den är miljövänlig.

Förnyelsebar energi

Ett viktigt led i Hässlehems miljöarbete är att våra fastigheter ska drivas med förnyelsebar energi, dvs. fjärrvärme, bergvärme eller värmepumpar. Vi arbetar även med att centralstyra driftövervakning i syfte att få ett jämnare inomhusklimat.

Elbilar och gasbilar

En satsning som vi har gjort är att vi har elbilar och gasbilar på en del av våra områden. Elbilden är ett tyst arbetsredskap som inte förorenar miljön.