Mobil policy

MOBILE PRIVACY POLICY
Version 2018-05


Sekretess för alla våra användare är mycket viktigt för oss. När du som tjänsteleverantör använder Service Hässlehem AB, Röingegatan 38, 281 38 Hässleholm, bobutiken@hasslehem.se, ("vi", "oss" eller "våra"), behandlar du dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du läser det noggrant.

 1. VAD ÄR INTE I DENNA PRIVACY STATEMENT?
  I denna sekretesspolicy informerar vi dig om:
  - De typer av personuppgifter som behandlas
  - Syftet med vilka personuppgifter behandlas
  - Hur länge lagras dina personuppgifter?
  - Om personuppgifterna behandlas
  - De säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter.
  - Ansvarsbegränsningar avseende tredje part.
  - Visa, ändra och ta bort dina personuppgifter
  - Ändringar av denna sekretesspolicy
  - Vad ska man göra om du har några frågor eller kommentarer.
 2. SÄRSKILDEN AV PERSONLIGA DATA PROCESSERAD
  A. Personuppgifter genom att använda vår tjänst
  För att förbättra tjänsten använder vi anonyma data. Denna information kommer inte att bli offentlig via tjänsten.
 3. Automatiskt genererad information
  Liksom de flesta andra webbplatser och onlinetjänster samlar och bearbetar vi automatiskt genererad information om hur du använder App. Den information som samlats in innehåller din IP-adress och / eller ett unikt ID-nummer.
  Om du specifikt väljer in kan appen samla in din geografiska platsinformation. Under alla omständigheter kan du blockera geografisk samling genom inställningarna på din mobilenhet.
  Om du specifikt väljer att tillåta åtkomst och insamling av information från ditt sociala nätverkskonto, kommer din grundläggande personuppgifter i ditt sociala nätverkskonto att samlas in (till exempel ditt namn och din e-postadress) samt ditt användarnamn för socialt nätverk ( men inte ditt lösenord) och parametrar relaterade till de inlägg som du delade via App. Vänligen se sociala nätverkets sekretesspolicy för mer information om hur du kan ange sekretesspreferenser för ditt konto för att kontrollera informationen som kan komma åt och hämtas.
  Detta sker också med avseende på den automatiskt genererade informationen om hur du använder App. Denna typ av information hjälper oss att bättre förstå hur Appen används, och hur vi kan förbättra tjänsten så att den passar dig som användare.
  Om du aktiverar användarbehörighetsfunktionerna i appen sparas följande ytterligare information:
 • Namn;
  • E-postadress;
  • IMEI-nummer
  • Åldersintervall (valfritt);
  • Kön (frivilligt);
  • Telefonnummer (valfritt);
  • Ytterligare profilinformation returnerad av en extern leverantör som Facebook eller LinkedIn.
 1. FÖRVARING AV PERSONUPPGIFTER
  Vi lagrar dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla syftet med behandlingen. Det innebär att vi behandlar dina personuppgifter så länge du är en aktiv användare med våra tjänster. Om ditt konto inte längre är aktivt kommer dina personuppgifter att hållas i högst tre månader, men personuppgifterna är nödvändiga för de ändamål som anges i avsnitt 3. A. ovan under en längre tid kan hållas för det tidsperiod.
  När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för bearbetningens ändamål kommer den att raderas eller anonymiseras. Vi kommer dock att lagra dina personuppgifter om och i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag.
  5. Var personuppgifterna behandlas
  Tjänsten tillhandahålls genom att använda värdtjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Personuppgifter som behandlas kan emellertid överföras till och lagras på servrar som underhålls av att vara belägna i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), t.ex. Förenta staterna, endast i enlighet med vad som anges i avsnitt 3 . B. ovan.
  Dessa tredje parter anger att de ska uppfylla kraven på överföringar från tredjeländer, till exempel genom att vara registrerade för EU-U.S. Privacy Shield principer. Det innebär att det ska finnas en tillräcklig skyddsnivå för behandlingen av personuppgifter av sådana tredje parter. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy. Vänligen kontakta oss om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som gäller för sådana överföringar från tredje land.
 2. VILKA SÄKERHETSÅTGÄRDEN ÄR SÄKERHET FÖR ATT SKYDDA PERSONUPPGIFTER?
  Säkerheten för dina data och andra användares säkerhet är mycket viktig för oss. Vi har genomfört tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller någon form av olaglig behandling. Vi genomförde följande åtgärder: skydd av våra servrar med brandväggar, SSL-anslutningar och kryptering av känsliga data. Denna lista är inte uttömmande.

 

 1. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR FÖR TREDJE PARTER
  Vårt Service kan innehålla tjänster och produkter som erbjuds av tredje part, och / eller länkar till webbplatser eller tjänster hos partners, annonsörer och andra tredje parter.
  Vi har ingen kontroll eller inflytande över dessa tredje parts innehåll, webbplatser eller tjänster. Olika sekretesspolicyer kan gälla för användning av tredje parts webbplatser och tjänster. Denna sekretesspolicy avser endast Personuppgifter som har erhållits av oss genom din användning av Tjänsten för egna ändamål. Vi tar inte emot något ansvar eller ansvar för innehåll, praxis eller drift av tredje parts webbplatser och tjänster.
 2. DINA RÄTTIGHETER
  Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter eller inte, och i sådana fall får du tillgång till sådana personuppgifter och information om personuppgifter och hur vi behandlar det.
  Du har rätt att ha felaktiga personuppgifter om dig rättad utan otillbörlig dröjsmål. Med hänsyn till syftet med behandlingen har du också rätt att ha ofullständiga personuppgifter om dig.
  Du har under vissa omständigheter rätt att ha personuppgifter om dig raderad, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  Under vissa omständigheter har du rätt att erhålla begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Till exempel om du bestrider noggrannheten i personuppgifterna kan du också kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under en sådan period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
  Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som är baserade på våra legitima intressen. Om detta är gjort måste vi tillhandahålla tvingande legitima skäl för behandlingen som strider mot dina intressen, rättigheter och friheter för att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter.
  Du har rätt att ta emot de personuppgifter som gäller dig och det du har lämnat till oss, i ett vanligt elektroniskt format. Du har rätt att överföra data till en annan kontroller (dataportabilitet).
  Om du har några frågor eller problem med vår behandling av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss. Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter genom att lämna ett klagomål till Datatillsynsmyndigheten.
 3. BARNS PRIVATIV
  Personlig information om barn är inte medvetet eller avsiktligt samlad.

 

 1. SÄKERHET
  Åtgärder vidtas för att skydda din personliga information, för att minimera risken för skador, förlust av information och obehörig åtkomst eller användning av information. Dessa åtgärder kan emellertid inte ge absolut informationssäkerhet. Därför är det inte säkerställt av oss eller Appsales Sweden AB, trots att vi försöker skydda din personliga information, och du kan inte rimligen förvänta dig att Appen och dess relaterade databaser kommer att vara immun mot eventuella felaktigheter, funktionsfel, obehöriga avlyssningar eller åtkomst, eller andra typer av missbruk och missbruk.
  11. ÄNDRINGAR TILL DENNA PRIVATPOLITIK
  Denna policy kan uppdateras när som helst. Vi publicerar en uppdaterad version av sekretesspolicyen via tjänsten. Vi uppmuntrar dig att kolla denna sida från tid till annan för att vara medveten om ändringar i denna sekretesspolicy och att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter. Du bekräftar och godkänner att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna sekretesspolicy och bekanta dig med eventuella uppdateringar.
  Du godkänner att vara bunden av någon av de ändringar som gjorts i denna programförklaring. Din fortsatta användning av Appen efter den ändrade effekten kommer att indikera din godkännande av den ändrade förklaringen. Om du inte håller med den ändrade förklaringen måste du avinstallera App och undvika ytterligare användning av det.
  12. VAD DU GÖR OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER ANMÄRKNINGAR
  Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy, kontakta oss genom att skicka ett mail.
  Denna sekretesspolicy uppdaterades senast: 4 maj 2018