Om Hässlehem

Hässlehem är ett kommunalägt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 1900 lägenheter i Hässleholms kommun. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende med ett varierat utbud av hyreslägenheter. Det övergripande målet för verksamheten är att vara ett bostadsbolag som uppfattas som tryggt och trivsamt med hög servicegrad och kvalitet. Bolaget omsätter cirka 140 miljoner kronor och har 27 anställda.

Affärsidé

Hässlehem ska erbjuda ett varierat utbud av attraktiva, trygga och trivsamma bostäder i Hässleholms kommun.

Kärnvärden

• Serviceanda
• Omtanke
• Nytänkande

Våra kärnvärden ska påverka och spegla allt vi gör, både i stort och smått.