Sponsring

Barn som crawlar i en stor simbassäng

Hässlehem vill genom sin sponsring vara en aktiv och bidragande del till Hässleholms kommuns utveckling och framtid. Vi prioriterar att sponsra bredden av verksamhet och vill bidra till långsiktigt idrottande eller andra aktiviteter.

 

Hässlehem vill i första hand sponsra verksamheter som riktar sig till barn och unga som bor hos oss, till exempel fotboll, handboll, brottning, friidrott, tennis eller annan friluftsverksamhet. Verksamheten skall bidra till att barn och unga mår bättre såväl fysiskt som psykiskt, aktiveras både fysiskt och socialt.

Vi riktar oss i första hand till föreningar som finns på de orter där vi har fastigheter och vi sponsrar ingen elitverksamhet.

Sponsringen kan bestå av två delar, en allmän till klubbens verksamhet och en del som avser att täcka kostnaden för den enskildes medlemsavgift för barn och unga som bor hos Hässlehem.

I de fall vi sponsrar så vill oftast ha någon form av motprestation, det kan till exempel vara hjälp med att anordna fotbollsturneringar, korvgrillning eller andra saker som kommer till glädje eller nytta för våra hyresgäster.

 

Under 2023 har vi sponsrat följande föreningar:

- Simklubben S 71

- FC Hessleholm

- Hässleholms IF

- Tyringe Skid- och Skridskosällskap

- Hästvedas Intresseförening

- Tyringe Atlet o Brottarklubb

- Sjövikens IF

- Vinslövs Handbollsklubb

- Tyringe Konståkningsällskap

- Sösdala-Alliansen

- Hässleholms Ridklubb

- Bjärnums GOIF

- BK Ore

- Chae Taekwondo

- Lions Club

Fem personer som åker skridskor med svarta byxor och vita skridskor Vi värdesätter det lokala föreningslivet


Medlemsavgifter

Hässlehem vill uppmuntra till aktivitet och idrottande. Ett sätt att göra det är att bekosta medlemsavgiften i aktuell förening. Föreningen och ledarna gör en sammanställning över vilka aktiva barn/unga som bor hos Hässlehem. Därefter skickas förteckningen över till Hässlehem med redovisning av aktuellt antal samt namn. Detta görs en gång per år eller säsong av föreningen. Efter godkännande av underlag så fakturerar föreningen Hässlehem överenskommet belopp, Hässlehem gör inga utbetalningar direkt till hyresgästerna. 

Andra exempel på sponsring kan vara olika former av kulturevenemang, fotbollsskola, Summer camp eller liknande.

Ansökningarna mejlas in till bobutiken@hasslehem.se och behandlas och beslutas på Hässlehems ledningsmöte aktuell månad eller så snart som möjligt.
Föreningar eller verksamheter som sponsras skall uppfylla vissa krav/kriterier:

- Utdrag ur belastningsregister på aktiva ledare i föreningen enligt Riksidrottsförbundets direktiv 
- Skall följa ”Barnens spelregler” från RF 
- Att alla bemöts med respekt och att föreningen arbetar aktivt mot kränkningar och har en handlingsplan för att hantera situationen där kränkningen uppstår (där och då).
- Föreningen eller aktiviteten skall vara religiöst och politiskt obunden.
- Föreningen åtar sig att aktivt upplysa föräldrar och medlemmar om att Hässlehem bekostar deras medlemsavgift för de som bor hos Hässlehem. Föreningen överlämnar en förteckning med målsmans namn (den som står på lägenhetskontraktet).
- Om föreningen söker stöd för medlemsavgifter måste ett godkännande från barnets målsman medskickas som anger att Hässlehem får ta del av dessa personuppgifter.
- Om föreningen brister i någon av ovanstående så förbehåller sig Hässlehem att ensidigt avbryta samarbetet/sponsringen och klubben blir återbetalningsskyldig.
- Föreningen skall vara beredd att delta i en rimlig motprestation, till exempel att delta i att ordna aktiviteter eller liknande.

 

Belopp och nivåer

Vi sponsrar maximalt med upp till 10 000 kr + kostnader för medlemsavgifter, alternativt enbart upp till 15 000 kr utan täckning för medlemsavgifter.

 

Ladda ner och fyll i vår sponsringsansökan 

 

Häst med ryttare