Om oss

Man som går med ryggen mot kameran och mot innergård med höghus i gult tegel

 

Hässlehem är ett kommunalägt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 1900 lägenheter i Hässleholms kommun. Utbudet är varierat och bostäderna finns på flera orter. Möjligheten att hitta något skapar vi för alla. 

 

Vårt fokus ligger på våra hyresgäster och en kommun som lever och utvecklas. Därför tar vi vårt uppdrag ett steg längre och arbetet genomsyras av viljan att skapa livskvalitet för våra hyresgäster. 


Våra fastigheter - utöver våra hyresgäster det bästa vi har

Våra fastigheter är sekundära i vår verksamhet. Eller i alla fall om vi sätter de i relation till våra hyresgäster, som alltid kommer ha den största platsen i våra hjärtan. Men utan fastigheter - inga bostäder, och vårt fokus kommer alltid att vara utveckling och löpande underhåll i en väl avvägd balans. 

Våra bostadsområden finns på flera orter runt om i kommunen - Bjärnum, Hässleholm, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. Vårt mål är att erbjuda bostäder som passar för alla med hänsyn tagen till bland annat geografisk placering och storlek.

 

Hässleholms kommun

Utvecklingen av Hässleholms kommun är en betydande del av vår verksamhet och vi arbetar dagligen i nära samarbete med våra hyresgäster, bolag och föreningar i kommunen samt övriga kommuninvånare. Vår vision tydliggör vår strävan och vi ser många konkreta exempel på utveckling inom kommunen där vi fått vara delaktiga.  "Vi vill vara med och skapa en kommun som lever och utvecklas. Därför handlar vår vision inte enbart om våra fastigheter". Precis så är det, och när vi går till jobbet varje dag är det med denna vision vi utvecklar och driver Hässlehem. 

 

Bolaget omsätter cirka 200 miljoner kronor och har cirka 30 anställda. 

 

 

Två män framför ett trevåningshus i beige tegel

 

 

 

 

"Hässlehem arbetar inte bara med fastigheter, vi skapar livskvalitet för våra hyresgäster. Jag och mina medarbetare vill vara en betydande aktör i utvecklingen av Hässleholms kommun."

- Ola Richard, VD Hässlehem

 

 

 


Vision

Vi vill vara med och skapa en kommun som lever och utvecklas. Därför handlar vår vision inte enbart om våra fastigheter. Vi tar vårt uppdrag ett steg längre och skapar livskvalitet för våra hyresgäster.

Läs visionen i sin helhet

 

 

 


Kärnvärde

- Serviceanda

- Omtanke

- Nytänkande


Läs mer om våra kärnvärden

 

 

 


Affärsidé

Hässlehem ska erbjuda ett varierat utbud av attraktiva, trygga och trivsamma bostäder i Hässleholms kommun.

 

 

 

Kvinna i röd kavaj sitter vid skrivbord framför en datorskärm och tittar in i kameranVåra värdefulla medarbetare

 

Utan våra medarbetare - inget Hässlehem. Såklart. Men det som dagligen genomförs av våra medarbetare förtjänar lite extra uppmärksamhet.

Ett löpande fokus på service till hyresgästerna, tillgänglighet, nya bostäder, underhåll av befintligt fastighetsbestånd, energieffektivisering,  hållbarhetsarbete, drift och skötsel, trivsamma innergårdar och tvättmaskiner som fungerar, bosocialt arbete, pingis med ungdomarna eller korvgrillning med pensionärerna. Ja, ni hör ju. Listan kan göras lång. Och allt arbete utförs med en tanke i bakhuvudet om skapad livskvalitet.

Våra kärnvärden serviceanda, omtanke och nytänkade genomsyrar arbetet och vi gör det både för våra hyresgäster och för invånarna i Hässleholms kommun. Och idén om att vi genomför det bäst tillsammans kan vi alla skriva under på.

 

 


Hållbart arbete - såklart!


Hässlehem arbetar aktivt och hålllbarhetsfokuserat med både fastigheter, den egna driften och rådgivande mot hyresgäster. Den dagliga driften är i ständigt fokus och utvecklas löpande för att optimeras och effektiviseras. I kombination med hållbarhetsfokuserade nybyggnationsprojekt och en effektivisering av befintligt fastighetsbestånd skapas ett grundat arbete som gör skillnad. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här 


Svart tak med solceller på höghus i beige tegel

Hållbara Kompanivägen, Hässleholm

 
 


Hässlehem genom åren - från Hässleholmsbyggen till idag


I allmännyttans tjänst och år 1970 grundades det kommunägda bolaget Hässleholmsbyggen, efter att Hässleholms kommun gått i borgen för ett byggbolag som kom på obestånd i samband med att husen på Ljungdala byggdes. Hässleholmsbyggen tog över bygget och har under sin livstid hunnit byta namn till Hässlehem och utvecklats till ett bolag med närmare 2000 lägenheter. År 2020 firades 50-årsjubileumet - ett startskott på ytterligare ett halvt sekel och en tillbakablick på femtio roliga och utvecklande år. 


Årtal att hålla koll på:
1970 - Hässleholmsbyggen grundades

2013 - Byter namn till Hässlehem
2020 - 50-årsjubileum
2021 - Nuvarande VD Ola Richard tar över efter Stephan Persson

 
 
Tre killar och en tjej står uppradade på en padelbana med sin rack och ser glada ut