Flera vita soppåsar som ligger staplade på varandra

I Hässleholms kommun är vi bra på att hantera avfall och att återvinna material. Det beror på att vi är duktiga på att sortera, men det finns alltid mer att göra! Tillsammans måste vi hjälpas åt och du som hyresgäst kan med enkla medel minska ditt avfall och förbättra din sopsortering. Bland annat kan du sätta upp en ”Nej tack till reklam”-skylt på din brevlåda.

 

Sortera rätt – spara energi och miljö

Om vi alla hjälps åt att sortera rätt kan metall- och glasavfall återvinnas hur många gånger som helst. Dessutom kan papper, kartong och andra resurser återvinnas maximalt om vi bara sorterar som vi ska. 95 % energi sparas vid återvinning av metall jämfört med om det skulle tillverkas ny.


Om vi däremot inte sorterar och återvinner rätt bränns och deponeras soporna, vilket innebär att resurser utvinns, fraktas, förbrukas och samlas på en deponi. Deponier är inte hälsosamma för människan eller miljön och inte heller ett hållbart alternativ på lång sikt.

I våra fastigheter vill vi erbjuda många olika fraktioner, men ibland finns det inte förutsättningar för det. Därför har vi olika lösningar i olika fastigheter. Det mesta går att sortera i fastighetens soprum. Elektronik, grovavfall och stora förpackningar av farligt avfall ska du köra till en återvinningscentral i Hässleholms kommun alternativt få det hämtat av Hässleholm Miljö AB, kontakta dem på tel. 0451-26 82 00.


Brännbart avfall

Brännbart avfall är exempelvis blöjor och bindor, tops, dammsugarpåsar, porslin, keramik och trasiga kläder. Det brännbara avfallet blir energi genom förbränning, energi som sedan används som el och fjärrvärme.


Tänk på att packa det brännbara avfallet i avfallsplastpåsar och inte plastkassar från exempelvis mataffärer. Dessa platskassar ska nämligen sorteras som plastförpackningar.



Organiskt avfall

Matavfall så som matrester, kaffesump, kaffefilter, grönsaksrester, kött- och fiskavfall samt hushållspapper är exempel på organiskt avfall. Det organiska avfallet omvandlas sedan till biogas. Du ska alltid använda kompostpåse till det organiska avfallet. Om påsen blir blöt kan du använda två stycken. Tänk på att det inte är tillåtet att använda plastpåsar till det organiska avfallet!

 


Övrigt avfall

Tänk på att du även ska sortera övrigt avfall. Övrigt avfall är återvinningsmaterial som pappers- och platsförpackningar, wellpapp, flaskor, metall och tidningar.

 


Sorteringsguiden

Hässleholm Miljö AB har skapat en digital sorteringsguide som gör det enkelt för dig att veta hur du ska sortera!

 




Omslaget på en broschyr med höghus på framsidan
Du hittar mer information i vår broschyr "Hej! Välkommen till oss."