Gränsdragningslista

En kvinna går på en asfalterad gång utanför ett tvåvåningshus i rött tegel

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan oss på Hässlehem och våra hyresgäster?Gränsdragningslistan är en detaljerad ansvarsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd. Med fokus på tekniska och ekonomiska frågor gällande drift, reparation och underhåll, klargör listan hur ansvaret fördelas.