Uthyrningspolicy

Hässlehem strävar efter att skapa ett tryggt och trivsamt boende för sina hyresgäster. Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka och få en bostad hos Hässlehem AB. Uthyrningspolicyn och reglerna följer hyreslagen och ska främja en rättvis och väl fungerande uthyrning.

Grundkrav
Sökande ska ha godtagbar inkomst. Studier skall ha karaktär av ”studier för uppnående av examen” och ha viss varaktighet. Även gymnasial spetsutbildning innefattas i detta studiebegrepp. Fritidsstudier avses inte. Sökande som inte uppfyller kravet om godtagbar inkomst eller som lämnar en ofullständig ansökan blir ej godkända för att söka lägenhet hos Hässlehem AB.

Hässlehem AB tar alltid kreditupplysning på alla sökande.

Sökande får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar, skulder till Kronofogdemyndigheten eller andra för boendet negativa referenser. Alla eventuella skulder till Hässlehem måste vara reglerade.

Sökande måste vara myndig för att få underteckna kontrakt.


Ansökan/Köregler
Sökande till Hässlehems bostäder ska registrera sig på vår hemsida.

Registreringen är personlig och kan inte överlåtas, och kötid räknas från registreringstillfället.

Sökande som inte minst en 1 gång om året uppdaterar sin registrering raderas från bostadskön och förlorar därmed sin kötid.

När sökande undertecknat ett hyreskontrakt raderas denna som sökande i kösystemet. Man kan registrera sig på nytt som sökande 6 månader efter kontraktsdagen.


Uppsägningstid
Uppsägningstid är tre månader.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad.

Vid lägenhetsbyte inom beståndet gäller 3 månaders uppsägningstid.


Kategoriboende
50+ boende erbjuds till sökande där minst 1 person i hushållet har fyllt 50 år.

Seniorboende erbjuds till sökande där minst 1 person i hushållet har fyllt 60 år.

Trygghetsboende erbjuds till sökande där minst 1 person i hushållet har fyllt 70 år.


Övriga regler
Anställda hos Hässlehem AB kan komma att prioriteras.


Undantag

Hässlehem gör inga egna prioriteringar utifrån sociala, ekonomiska eller medicinska skäl. Men i samarbete med Omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen kan prioriteringar och undantag förekomma.

Hässlehem kan i undantagsfall tvingas göra avsteg från denna policy av förvaltningsmässiga skäl, detta beslutas av VD.