Andrahandsuthyrning

Kvinna i grön tröja och vita jeans står böjd över en blomma i klipper av grenar

Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

 

Hässlehem avråder generellt från andrahandsuthyrning, men det finns vissa godtagbara skäl under en begränsad tid, till exempel:

• Studier på annan ort
• Tillfälligt arbete på annan ort (där du avser att flytta tillbaka)
• Längre utlandsvistelse
• Flytta ihop med någon (prova på sambo)
• Vård på sjukhus eller liknande

Det är av största vikt att komma ihåg att vid andrahandsuthyrning krävs alltid ett skriftligt avtal och samtycke från Hässlehem. Detta gäller till och med för familjemedlemmar, oavsett om hyran tas ut eller ej.

 

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd

 Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden, för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du inte fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten. Det är möjligt att ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning under en maximal period av ett år. Om man önskar förlänga denna period krävs en ny ansökan för en ny period.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar

När du fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden att hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har. Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

Sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott

Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Du måste anmäla folkbokföringsadress

Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.
Rutiner för andrahandsuthyrning

 

Ansökan och godkännande:

• Läs igenom regler och villkor för uthyrning av hyresrätt i andrahand och fyll i ansökningsblankett för andrahandsuthyrning.

• Handläggningstiden är ca 1 månad från och med det datum då ansökan har mottagits.

• Det är hyresgästens ansvar att säkerställa att de angivna uppgifterna är korrekta.

• Det är hyresgästens ansvar att komplettera ansökan och bifoga studieintyg, arbetsintyg eller resebiljetter.

• Det är möjligt att ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning under en maximal period av ett år.

• Det är hyresgästens ansvar att ansöka om förläggning av tidsperioden. Hässlehem kommer att utföra kontroller under och efter periodiserade andrahandsuthyrningen.En man sitter på sin uteplats och framför står en kvinna och pratar med honom
Här laddar du enkelt ner:

- Blankett andrahandsuthyrning

- Villkor andrahandsuthyrningRegistrering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförodningen GDPR

Andrahandshyresgäst intygar genom underskrift att de uppgifter som lämnats är riktiga och ger därmed sitt fulla samtycke och godkännande enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) till att Hässlehem AB har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag. Hässlehem AB har även rätt att inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva ansökan. Andrahandshyresgästen medger också att informationen och uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Hässlehems dataregister. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Hässlehem AB samarbetar. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter kan lämnas av Hässlehem AB, som även tar emot begäran om rättelse av personuppgifter.


Omslaget på en broschyr med höghus på framsidan
Du hittar mer information i vår broschyr "Hej! Välkommen till oss."