Social hållbarhet

En kvinna står och pratar med en fastighetsskötare samtidigt som hon plockar blommor

Vi vill skapa en kommun där alla är delaktiga och där våra orter utvecklas parallellt med vårt samhälle. Fokus ligger på de orter där våra hyresgäster bor och vi deltar både genom ekonomisk finansiering och deltagande. 

 

Future by Ljungdala

Future by Ljungdala strävar efter att främja gemenskap, kreativitet och personlig utveckling hos deltagarna genom att erbjuda en trygg och stödjande miljö. Mötesplatsen är utformad för att vara en plats där barn och ungdomar kan umgås utan press eller krav. Den syftar till att erbjuda en avslappnad och inkluderande atmosfär där deltagarna själva får vara med och påverka vilka aktiviteter som genomförs. Genom att involvera ungdomarna i planeringen och utförandet av aktiviteterna stimuleras deras kreativitet och ansvarstagande. Hässlehem strävar efter att vara en aktör som anordnar olika evenemang, särskilt under lovperioder och speciella högtider. Syftet är att ytterligare berika deltagarnas upplevelser och erbjuda variation i verksamheten.

I slutändan handlar Future by Ljungdala om att skapa en plats där barn och ungdomar kan vara sig själva, utveckla sina intressen, skapa minnen och känna en stark känsla av gemenskap. Det är en miljö där lek, lärande och social interaktion går hand i hand för att främja ungdomarnas välbefinnande och personliga tillväxt.Två killar sitter med ryggen mot kameran och spelar TV-spelVårt Ljungdala

Vår dröm bygger på ett Ljungdala som är med och bidrar till att lyfta Hässleholm som stad och varumärke. Arbetet är påbörjat och vi har redan gjort mycket för att detta skall bli verklighet, men vi behöver vara fler som gör saker.

Ljungdala som område har utmaningar men också oändliga möjligheter som samhället varit dåliga på att ta tillvara och bygga vidare på. Det är dags att ändra på det. För att lyckas med detta behöver vi göra några saker:

- Vara fler aktörer som bidrar med olika saker för att nå samma mål
- Prata mindre och göra mer!
- Samordning mellan aktörerna
- Engagera de som bor i området

Arbetet påbörjas under 2023 och planerna är både kortsiktiga och långsiktiga. Vi tror på området och kommer göra allt vi kan för att det ska uppnå sin fulla potential.

 

 

En svartklädd pojke skrattar när han spelar padel

 

Vad vill vi uppnå?

· Stark tilltro till samhällets funktioner
· Hög egen försörjningsgrad - stabil  socioekonomisk status
· Hög upplevd trygghet
· Goda resultat i skolan
· Hög livskvalitet
· Rikt föreningsliv, meningsfull fritid
· Lokal service
· Attraktivt område, valbart för fler
· Ljungdala en positiv del av platsvarumärket Hässleholm

 


Hyresgästträffar

Vi ser ett ökat behov av grannsamverkan för att på så sätt öka trivseln såväl som tryggheten i våra områden. Som ett led i detta kommer våra medarbetare att befinna sig mer ute i områdena för att genomföra olika aktiviteter och träffa våra hyresgäster på plats. Vår förhoppning är att ni kommer uppskatta detta och ha möjlighet att närvara under någon av de aktiviteter som vi anordnar löpande under året.

Exempel på aktiviteter: korvgrillning, fotbollsmatcher, padelturneringar, julfester och eftermiddagsfika.  

Har du förslag på andra typer av träffar? Hör av dig till oss så ska vi försöka ordna det. Kontakt: info@bobutiken.se.

 

Stadsodling

Vår stadsodling på Ljungdala är ett lysande exempel på ett större projekt där vi, tillsammans med andra externa partners samt våra hyresgäster, skapar ett gemensamt projekt med fokus på trivsel och gemenskap. 

Under våren 2023 anordnade vi tillsammans med Studiefrämjandet och boende på Ljungdala en odling på en större grönyta i området. Veckovisa träffar tillsammans med trädgårdsexperter från Studiefrämjandet och de boende startade upp vårens förarbete, med målet om prunkande pallkragar och trädgårdsland lagom till försommaren. Träffarna lockade löpande fler och fler och kröntes av en odlingsfest i början på juni där vi firade in sommaren tillsammans med våra hyresgäster, hoppborg, ansiktsmålning och massa god fika. 

 

Potatisskylt i trädgårdsland

Människor på en innergård runt odlingsbäddar och med vimplar i träden

Fyra personer står och håller om varandra och ser glada ut ovanför hänger en vimpel i glada färger

 
Kvinna står och plockar solrosor i en odlingsbädd