Vision och kärnvärde

Tre män går med ryggen mot kameran och tittar på en byggarbetsplats, de har vita bygghjälmar och varselväst

Vi ställer höga krav på oss själva och bygger vår verksamhet på en långsiktig plan kombinerat med ett flexibelt lösningsorienterat arbetssätt. Vår vision definierar våra nuvarande och framtida mål och grundar sig i vår filosofi och våra målsättningar. Kärnvärdena bygger en trygg bas och genomsyrar allt vi gör. 

 

Vision

Vi vill vara med och skapa en kommun som lever och utvecklas. Därför handlar vår vision inte enbart om våra fastigheter. Vi tar vårt uppdrag ett steg längre och skapar livskvalitet för våra hyresgäster.

- Vi skapar hem med trygga livsmiljöer.

- Dialogen med våra hyresgäster är omsorgsfull och återkommande och vi värnar om delaktighet och möjligheten att påverka.  

- Tillsammans skapar vi nära och betydelsefulla relationer med både hyresgäster och invånarna i kommunen.

- Vi tar hand om det vi har med omsorg och sätter stolthet i att få saker att hålla längre, så skapar vi hållbarhet såväl ekonomiskt som minskar vår påverkan på vår miljö.

- Förändring och förbättring definierar vår riktning.

 

Kärnvärde

- Serviceanda

- Omtanke

- Nytänkande

 

Österåsgatan 31 C