Tillgänglighetsredogörelse

Hässlehem står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur www.hasslehem.se uppfyller lagen om tillgänglighet på webben, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


Brister som sannolikt kan åtgärdas av en webbredaktör

Nedanstående brister gäller inte alla sidor på hasslehem.se, men det är brister som förekommer på hemsidan.

 • Vissa sidtitlar är inte unika och informativa.
 • Alternativtext saknas på vissa bilder.
 • Otydliga länktexter för skärmläsare.
 • Inlänkade dokument, PFD-filer som inte är tillgänglighetsanpassade
 • Inbäddade videos som saknar tillgänglighetsanpassning.
 • Taggen "i" används för att lägga till ikoner.
 • Sökrutan saknar etikett och matchande ID till inläsningsfält.


Webbläsare och webbstandarder

Vi rekommenderar våra besökare att använda en modern webbläsare som följer webbstandarder, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari eller Mozilla Firefox. 


Bristande förenlighet med lagkraven

De brister som är uppräknade ovan har olika prioritet (hög, mellan och låg). Vi arbetar löpande med att åtgärda de brister som har upptäckts. De områden som prioriteras i första hand är:

 • Skriva beskrivande länkar.
 • Göra formulär tillgängliga.
 • Göra tabeller tillgängliga (det betyder i klartext att innehåll i tabeller kommer att skrivas som brödtext istället för i tabellform).
 • Se över vilka bilder som innehåller text.
 • Se över rubrikstruktur.


Oskäligt betungande anpassning

Hässlehem åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för visa typer av brister. Det gäller främst brister med lägre prioritet och som kräver väldigt mycket arbete för att rätta till, eller är väldigt kostsamma att rätta till.


Vad kan du göra om du inte kan använda innehållet på webbplatsen?

Om det finns innehåll på på denna webbplats som inte är tillgängligt för dig skicka e-post till bobutiken@hasslehem.se eller ring oss 0451-38 46 40.


Rapportera brister i webbens tillgänglighet

För oss på Hässlehem är det viktigt att vi är tillgängliga och att innehållet på vår webbplats följer det nya direktivet. Om du upptäcker problem på denna webbplats eller om du anser att vi inte uppfyller de nya webbdirektiven om tillgänglighet ta kontakt med oss så att vi vet att problemen finns. Skicka e-post eller ring oss så hjälper vi dig.


Tillsyn

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.


Hur vi har testat webbplatsen

Vi har anlitat vår leverantör av systemet för webbplatsen, för att göra en tillgänglighetsgranskning av hasslehem.se.


Redogörelsen uppdaterades den: 2023-02-28