Vanliga frågor och svar

När du har fått erbjudande om en lägenhet och du har varit på visning ska du svara på mina sidor senast sista svarsdatum.

För att kunna söka en lägenhet hos Hässlehem måste du vara registrerad i vår bostadskö. Detta gör du via www.hasslehem.se. När du har registrerat dig som sökande anmäler du ditt intresse på en eller flera lägenheter.
När du har anmält ditt intresse på en lägenhet går vi igenom din ansökan. Din ansökan ska uppfylla krav inom ramen för vår uthyrningspolicy och våra uthyrningsregler, som finns att läsa på vår hemsida.
Vi har flera sökande på varje lägenhet. De sökande som uppfyller kraven inom ramen för vår uthyrningspolicy och våra uthyrningsregler och har högst köpoäng får ett erbjudande om att titta på lägenheten.

För att du ska behålla dina köpoäng behöver du logga in på Mina Sidor minst en gång per kalenderår.

Nej, det finns endast en kö oavsett om man redan är hyresgäst eller sökande. 

Ja. 

Ja.

Den som har högst köpoäng och uppfyller grundkraven i vår uthyrningspolicy är den som får den aktuella lägenheten. Vi gör inget eget urval utan följer vår uthyrningspolicy.

Nej, du blir aldrig erbjuden en lägenhet som du inte har anmält ditt intresse på via Mina Sidor.

Det går inte att lämna något generellt svar förrän du anmäler intresse via mina sidor på en specifik lägenhet. Din köplats varierar på varje lägenhet beroende av om någon med högre köpoäng också anmält intresse för lägenheten.

Det kan bero på att du inte har kompletterat din ansökan med intyg, dvs du har en ofullständig ansökan. Eller kan det vara att det finns sökande som har högre köpoäng samt att kreditbedömningen ej är godkänd. 

Lägenheten kan ha varit under renovering eller har förkortad uppsägningstid på grund av exempelvis dödsfall.

Ja, med undantag för kategori- senior- och trygghetsboende där du ska ha uppnått en viss ålder.

Detta beror på att du inte har som ett matchade önskemål i din ansökan. Det kan vara att du inte har adressen med, för låg maxhyra eller att antal rum inte stämmer överens med ditt önskemål.

Du kan söka så många lägenheter som är intressanta för dig. Tänk på att om du har fått ett hyreskontrakt hos oss är du spärrad i 6 månader från inflyttningsdatum.

Dina köpoäng som sökande raderas när du signerat hyreskontrakt hos Hässlehem. När du står som sökande måste du logga in på Mina Sidor minst en gång per kalenderår annars raderas ditt konto och därmed förlorar du dina köpoäng. 

Fyll i ditt personnummer och klicka på Glömt lösenord, fyll sedan i ditt personnummer en gång till, då skickas en länk till den e-postadress som du angav vid registrering så du kan välja ett nytt lösenord. 

Dina köpoäng är personliga och kan inte överföras eller läggas ihop med någon annan sökande.

För att kunna söka en lägenhet hos Hässlehem måste du vara registrerad i vår bostadskö. Detta gör du via www.hasslehem.se. När du har registrerat dig som sökande lägger du ditt intresse på en eller flera lägenheter. När du har sökt en lägenhet går vi igenom din ansökan. Din ansökan ska uppfylla krav inom ramen för vår uthyrningspolicy och våra uthyrningsregler, som finns att läsa på vår hemsida. De sökande som uppfyller kraven inom ramen för vår uthyrningspolicy och våra uthyrningsregler och har högst köpoäng får ett erbjudande om att titta på lägenheten.

När du visar lägenheten kan du meddela att du kan lämna lägenhet tidigare. Det är vårt kösystem som avgör vem som får lägenheten. Det är viktigt att Hässlehem får denna information innan vi har skrivit nytt kontrakt, vi ändrar inga skrivna kontrakt. Vi skriver endast kontrakt med inflyttningsdatum l:a i varje månad.

Om det blir aktuellt ska du också mejla och bekräfta att du godkänner en tidigare uthyrning. Om den nya hyresgästen signerar kontraktet med tidigare inflyttningsdatum skickar vi en ny uppdaterad uppsägningsbekräftelse.

Viktigt att poängtera att det är den som är först i vår kö enligt vårt kösystem som får kontraktet.