Organisation och styrelse

Hässlehem är ett kommunalt bostadsbolag som ägs av Hässleholms kommun. Hässlehem har ett trettiotal anställda inom områdena ledning, förvaltning, kundservice, kommunikation och ekonomi.

 


 
 

 

 


Vår styrelse

Torsten Nilsson (M), Ordförande

Björn Holgersson (S), Ledamot

Ulf Berggren (SD), Vice Ordförande

Hanna Sjöstrand (SD), Ledamot

Roland Blomqvist (KD), Ledamot

Susanne Asserfors (S), Ledamot

Mohamed Chehade (V), Ledamot