2023 års hyror är nu klara

Hyresförhandlingen mellan Hässlehem och Hyresgästföreningen är nu avslutad och beslut har fattats
om en hyreshöjning med 4,7 procent för våra lägenheter.

- Våra hyresgäster är det viktigaste vi har och vi är väl medvetna om de enskilda hushållens ökade
omkostnader under det här och förra året. Därför vill vi självklart inte höja hyran mer än nödvändigt,
säger Ola Richard, VD Hässlehem. Men tidigare års höjningar har varit för låga sett till våra ökade
kostnader och det senaste året har kostnadsökningen varit markant. Den hyreshöjning som nu
fattats beslut om täcker inte allt men är en bit på vägen.

Orsaken till hyreshöjningen är det senaste årets kostnadsökningar gällande bland annat räntor och
elpriser samt en hög inflation.

Den nya hyran gäller från den 1 januari 2023 och för perioden januari-mars kommer hyra därför att
tas ut retroaktivt. Den retroaktiva hyran kan antingen betalas direkt och i en klumpsumma eller delas
upp på tre månader - våra hyresgäster väljer själva vilket som passar bäst.
- Finns det hyresgäster som av olika anledningar har svårt att betala hyran hjälper vi gärna till. Hör
bara av er till oss så tar vi tillsammans fram en plan som fungerar och underlättar, avslutar Ola.

Avier med den nya hyran kommer skickas ut i april och gäller hyran för maj månad. Tilläggsavier
skickas ut för den retroaktiva hyran för januari-mars månad samt för hyran i april.

Räkneexempel:
Med en tidigare hyra på 6000 kronor i månaden innebär höjningen ytterligare 282 kronor i
månaden och därmed en total månadshyra på 6282 kronor.

Vill du komma i kontakt med oss?
www.hasslehem.se - bobutiken@hasslehem.se - Röingegatan 38, 281 38 Hässleholm
0451-38 46 40