2024 års hyror är nu klara för Hässlehems hyresgäster

Hyresförhandlingen mellan Hässlehem och Hyresgästföreningen är nu avslutad och avtal har slutits gällande en hyreshöjning med 4,99 procent för lägenheter med varmhyra och 2,5 procent för lägenheter med kallhyra. 

- Vi är glada över att vara klara med förhandlingarna innan årsskiftet och därmed kunna presentera kommande års hyror för våra hyresgäster. Även i år ser vi en höjning som främst grundar sig i ökade taxeburna kostnader, såsom fjärrvärme, el samt vatten och avlopp, säger Ola Richard, VD Hässlehem.

Den nya hyran gäller från den 1 januari 2024 och kommer att aviseras under december. 

- Vi har full förståelse för våra hyresgästers ökade belastning på hushållsekonomin och att många familjer är påverkade. Men jag ser samtidigt att vi inte är nära att få täckning för våra kostnadsökningar, vilket kommer att få konsekvenser för bland annat vårt underhåll, avslutar Ola.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Bobutiken