Årets hyror ännu inte klara

Regelrätta förhandlingar mellan Hässlehem och Hyresgästföreningen inleddes under hösten 2022 men mynnade, trots flertalet förhandlingsmöten, inte ut i en ömsesidig överenskommelse.

– Våra hyresgäster är det viktigaste vi har och vi är väl medvetna om de enskilda hushållens ökade omkostnader under det här året. Därför vill vi självklart inte höja hyran mer än nödvändigt” säger Ola Richard, VD Hässlehem. ”Men tidigare års höjningar har varit för låga sett till våra ökade kostnader och det senaste året har kostnadsökningen varit markant. Den hyreshöjning vi fört fram täcker inte allt men är en bit på vägen”.

Precis som för många andra påverkar stigande räntor, ökade elpriser och en hög inflation Hässlehem. Parallellt finns en stark drivkraft gällande fastighetsunderhållet och uppdraget att vara med och utveckla Hässleholm som en attraktiv kommun att bo och arbeta i. ”Hyreshöjningarna behöver av den anledningen bättre följa med sett till hur omvärlden också förändras”, menar Ola.

Nästa sammanträde i Hyresmarknadskommittén planeras till den 13 mars och Hässlehem ser fram emot ett slutgiltigt besked.

”Vi har sett att HMK kommit med ett antal avgörande på nivåer runt 5 % den senaste tiden. Nu senast Helsingborgshem där ökningen blev 4,8 %. Likt många andra bostadsföretag har Hässlehem yrkat på en höjning från den 1 januari 2023 och med tanke på att vi påkallade förhandlingarna redan den 30 september borde vi inte behöva hamna i en situation där det blir fråga om retroaktiva betalningar. Något som dock fortfarande ligger inom vårt yrkande. Vi vill därför förbereda våra hyresgäster på hur nivåerna och tidsplanen ser ut i dagsläget och även lugna de som oroat sig för hyreshöjningar på närmare 10 %, vilket det pratats om tidigare och i andra forum”, avslutar Ola.

 

Detta är Hyresmarknadskommittén:

Hyresmarknadskommittén, även kallad HMK, är en nationell partssammansatt kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de företrädesvis allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta.