EU-projekt

Blå flagga med gula stjärnor

Vi arbetar sedan 2023 med att söka EU-finansiering till utvecklingsprojekt. Tillsammans utvecklar vi Hässleholms kommun. 

 
BEVILJADE MEDEL OCH PROJEKT:
 
- Ljungdala ungdomsscen är ett Leaderprojekt


Syftet med projektet är att skapa en mötesplats som skapar bättre förutsättningar för barn och ungas kulturskapande som i dans, konst och musik. Syftet är även att i förlängningen skapa ett hållbart socialt samhälle för alla invånare, med ökad integration och minska utanförskap.

Målet med projektet är att bygga en paviljong med installerad belysning och med en scen som är utrustad med ljudanläggning.

 

Stöd:

- Landsbygdsprogrammet 2014–2020, 900 000 kr

- Leader LAG PH, 160 450 kr

Total finansiering 1 060 450 kr, varav 50,00 procent kommer från EU.

Logotyp Leader och Medfinansieras av europeiska unionen