Vi installerar brandvarnare och vattensparprodukter

Vi planerar för installation av brandvarnare i de lägenheter i vårt fastighetsbestånd som saknar. I samband med installationen av brandvarnare kommer vi även att installera vattensparprodukter (Divello). Arbetet berör cirka 350 lägenheter och aktuella fastigheter specificeras nedan.

  • Företaget Vose har fått uppdraget att utföra installationen
  • De ansvarar för att avisera hyresgästerna via brev och informera om en tidsplan för installationen i varje lägenhet
  • Om hyresgästen inte är hemma vid det tillfället kommer Vose att kontakta dem för att boka en tid som passar

Tidsplan:

  • Installationen startar 15/4 och beräknas vara färdig 23/4