Här låter vi gräsmattorna växa!

En humla som sitter på en gul blomma och suger nektar

Projektet ”Här låter vi gräsmattorna växa!” syftar till en ökad biologisk mångfald och är ett av våra bidrag i arbetet för hållbara bostadsområden och en hållbar planet. 

När vi låter våra gräsmattor växa vildare skapas bättre förutsättningar för fler arter och viktig mångfald - flera olika ekosystem och naturtyper i flera olika livsmiljöer. 

Med andra ord skapar vi nya hem för växter, djur och svampar. Och våra pollinerande arter är lite extra förtjusta. 

Aktuella grönytor är väl avvägda och aviseras via tydlig skyltning.  Under denna process kommer vi även att så blomfrön för att öka närvaron av vilda blommor som stödjer vårt lokala ekosystem. Dessa blommor kommer att bidra till att skapa vackra och blomstrande områden samtidigt som de ger en viktig livsmiljö för våra insekter och andra viktiga djur.

 

En humla som sitter på en gul blomma och suger nektar